پردازنده Intel Core i7-3687U

پردازنده Intel i7-3687U یک پردازنده با مصرف پایین برق و مناسب برای سیستم هایی با وزن کم می باشد.Intel Core i7-3687U سریع ترین ULV برای لپ تاپ ها بر اساس معماری Ivy Bridge در زمان معرفی خود در سال 2013 بود. با توجه به فناوری Hyperthreading، دو هسته می توانند به طور موازی به چهار […]

پردازنده Intel Core i7-2860QM

پردازنده Intel Core i7-2860QM یک پردازنده چهار هسته ای سریع و پیشرفته برای لپ تاپ ها می باشد که جانشین Core i7-2820QM شد.این پردازنده در زمان معرفی(سپتامبر 2011)، سریعترین پردازنده 45 واتی نام می گیرد و حتی از Core 7-2920XM جلو می زند.این پردازنده بر پایه معماری Sandy Bridge  بوده و مجهز به فناوری Hyperthreading […]

پردازنده Intel Core i7-2820QM

پردازنده Intel Core i7-2820QM یک پردازنده چهار هسته ای سریع و پیشرفته برای لپ تاپ ها است. که در ژانویه 2011 سریعترین پردازنده 45 واتی نام گرفت.این پردازنده بر پایه معماری Sandy Bridge بوده و مجهز به فناوری Hyperthreading می باشد که در آن چهار هسته می تواند به طور موازی به هشت جریان تبدیل […]